Bumper ads – Bảo hiểm Inso

Quảng cáo ngắn 6s - Bảo hiểm Inso Là một start up trong ngành công nghệ bảo hiểm tại Việt Nam, Inso chọn Bumper ads - mọt loại hình quảng cáo ngắn và khá mới tại Việt Nam để truyền thông cho sản phẩm bảo hiểm của mình. Những tình huống được thể hiện ngắn gọn, hài hước nhưng vẫn lột tả được các tính năng của sản phẩm qua các nhân vật đi kèm với các tagline "máy bay delay - nhận ngay triệu sáu" "bảo hiểm online - bồi thường ngay trên điện thoại"...