iTVC I Bảo Tâm An

Project: Chuỗi iTVC | Client: Viettel x Bảo Long | PH: Greenway Vietnam Video Master https://vimeo.com/476242212 Clip 01: Cô gái tiệm may xui xẻo https://vimeo.com/476241735 Clip 02: Anh chàng xe…