6 bước để tạo nên một kế hoạch truyền thông hiệu quả

6 bước để tạo nên một kế hoạch truyền thông hiệu quả

Phát triển một chiến lược để cung cấp thông tin cho đối tượng mục tiêu của bạn. khi bạn muốn giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ mới hay khởi chạy một sự án mới cho công ty, bạn sẽ cần phải giới thiệu được các thông tin mới này cho các đối tượng khách hàng mục tiêu. Bạn cần một kế hoạch truyền thông và một kế hoạch tốt sẽ là công cụ chỉ đường cho bạn gửi được thông điệp tới khách hàng mục tiêu.

Đây là một công cụ rất quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn gửi đi những thông điệp rõ ràng cụ thể với các kết quả có thể đo và kiểm tra được.

Việc tạo một kế hoạch truyền thông khá tốn thời gian và cần sự tỉ mỉ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lên một kế hoạch truyền thông trong vòng 6 bước cho doanh nghiệp của bạn.

1. Phân tích thị trường

Tiến hành kiểm toán để đánh giá khả năng truyền thông của ông ty bạn. bạn cần phải thu thập và phân tích tất cả các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của bạn. để thực hiện kiểm toán thông tin của công ty bạn, co thể thực hiện qua những bước sau:

– Thảo luận với các nhân viên truyền thông

– Thực hiện khảo sát và phân nhóm

– Trao đổi với các phòng ban khác trong công ty bạn

2. Xác định mục tiêu

Sau khi thu thập được và đánh giá tất cả các thông tin, hãy xác định mục tiêu truyền thông tổng thể. Doanh nghiệp của bạn muốn đạt được điều gì? Bạn muốn đạt được điều gì bằng cách triển khai các kế hoạch truyền thông đó. Mục tiêu của bạn nên là SMART:

– Specific: đặc biệt

– Measurable: có thể đo lường được

– Achievable: có thể đạt được

– Realistic: thực tế

– Time- focused: tập trung vào thời gian

3. Xác định đối tượng chính

Bạn cần biết bạn đang truyền đạt thông tin cho ai. Hãy liệt kê tất cả các đối tượng mục tiêu của công ty bạn, có thể bao gồm những đối tượng sau:

– Công ty thành viên, công ty liên kết

– Khách hàng

– Những tổ chức có liên quan

– Các nhà giáo dục

– Các quan chức chính quyền địa phương

– Đại diện truyền thông

4. Xác định các kênh truyền thông

Lên kế hoạch gửi tin nhắn cho khách hàng mục tiêu thông qua các kênh truyền thông đa phương tiện. lựa chọn phương tiện nào là hiệu quả nhất để truyền tải được thồn điệp của bạn đến với đối tượng khách hàng mục tiêu.

5. Thiết lập thời gian biểu

Để đạt được mục tiêu truyền thông cho doanh nghiệp, bạn cần lập các kế hoạch và xác định thời gian làm từng bước để đạt được kết quả tốt nhất. Dựa trên nghiên cứu đã làm và tải nguyên của công ty, phát triển một chiến lược thời gian vững chắc để thực hiện từng bước trong kế hoạch truyền thông của bạn.

6. Đánh giá kết quả

Việc đo lường kết quả rất quan trọng để hiểu rõ được liệu bạn đã đạt được mục tiêu của mình chưa. Nếu bạn không hài lòng với kết quả, hãy thực hiện điều chỉnh cần thiết để thực hiện tốt hơn vào những lần tiếp theo. Đánh giá kết quả qoanh nghiệp có thể dước các dạng sau:

– Báo cáo thường niên

– Báo cáo hàng tháng

– Báo cáo tiến độ

– Báo cáo từ các phòng ban khác

Việc phát triển một kế hoạch truyền thông sẽ cần nhiều công sức nhưng điều đó lại rất đáng giá, và kế hoạch truyền thông là công cụ chính để bạn có thể truyền tải thông điệp đến các đôi tượng quan trọng, phát triển các mối quan hệ hai bên cùng có lợi.  Môt kế hoạch tốt sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình và tối đa hóa kiệu suất doanh nghiệp