Video Explainer là gì?
Video giải thích được sử dụng trong các buổi thuyết trình kêu gọi vốn

Video Explainer là gì?

Có vẻ như Video Explainer  được sử dụng khá phổ biến trong thời gian gần đây nhưng lại chưa có một định nghĩa rõ ràng nào dành cho thể loại…

0 Comments