Văn hóa trong quảng cáo

“Văn hóa giống như việc bạn thả Alka-seltzer vào ly nước, bạn không thấy gì, nhưng bằng cách nào đó, nó đã làm được điều gì đó”  (Hans Magnus Enzensberger)…

0 Comments